Kattens signaler, så läser du av din katt!

Lär känna din katt

Att kommunicera med sin katt brukar vara en kattägares största problem. Katter är som känt ett djur som går sin egen väg och lyssnar endast när det behagar. Det vanligaste sättet för din katt att kommunicera med dig är genom att jama, deras sätt att snacka med dig. Men visste du att det finns fler sätt för dig att känna din katt sinnesstämning?

Din katts svans

Det är svårt att tänka sig att bara genom att titta på kattens svans så kan direkt veta om din katt är på kelhumör eller vill bli lämnad ifred! Svansen är ett extremt viktig att hålla koll på när det kommer till att kommunicera med din katt. När Ayla var liten var hon svår att komma nära och var lite skygg, jag lärde mig genom att hålla koll på Ayla’s svans om hon ville att jag skulle kela eller hålla i henne och när hon inte ville veta av mig.

Lär känna din katt

Kattens många språk

Katten kommunicerar även med många andra kroppsdelar. Tex kan du se på öronen om den är riktigt förbannad, är dom bakåtstrukna så är katten inte på humör. Om din katts ögon blinkar lätt eller om de sluter sig betyder det att den är på myshumör och känner sig trygg. När kattens ögon är uppspärrade och dess pupiller är små är den istället aggressiv.

Respektera din katts känslor

Om du som jag, tycker att din katt är en viktig familjemedlem bör du lära känna din katts signaler. Visste du tex din katt känner igen din röst och dina fotsteg? Katten kan läsa dina signaler och känner av sinnesstämningar och vet tex om något inte står rätt till. Åsikter går dock isär när man pratar om huruvida katten faktiskt respekterar dem. Men här på Aylaview bedömer vi det utifrån att Ayla och att våras katter älskar och respekterar oss lika mycket som vi dem! Vill du lära dig mer om kattens signaler kan du läsa mer här.