Att tänka på när du adopterar en katt

12759027-04yFf

Adopterade katter har ofta mindre roliga historier med sig i bagaget. De kan därför vara extra känsliga och osäkra till sin personlighet. Därmed är det oerhört viktigt att de blir väl omhändertagna när de kommer till ett nytt hem.

Om du vill adoptera en katt är det viktigt att tänka på vad det skulle innebära för din livssituation och vilka uppoffringar du måste göra. För det kommer det bli, uppoffringar alltså. Det är mycket man måste ha i beräkningarna. Har du tillräckligt med tid att ta hand om den? Har du den ekonomin som krävs om katten skulle bli sjuk? Om du är ute och reser, var ska katten ta vägen då? Det är många frågor!

Livstiden för en katt är på cirka 15-20 år, och det innebär att den kommer följa med dig ett bra tag. Det är helt enkelt ett långsiktigt projekt att skaffa katt.

Bor du i storstadsmiljö är innekatt att föredra alla dagar i veckan, dels av säkerhetsskäl då trafiken är större och dels med hänsyn till katten själv. De trivs bäst när de får vara ute i naturen. Om du har balkong måste den vara inhägnad eller inglasad.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter krävs det att du har katten under tillsyn minst två gånger om dagen, helst fler gånger naturligtvis. Detta är extra viktigt när du har en adopterad katt eftersom att de som sagt kan vara lite känsligare. Adopterade katter ska också genomgå en veterinärundersökning för att se om den behövs vaccineras eller behöver övrig nödvändig vård. Eftersom att man ofta inte vet vad de har varit med om i sitt “tidigare” liv är det här av ännu större vikt.

Sedan finns det ett antal praktiska detaljer som du måste tänka på. Har du tillräckligt med utrymme?

Slutligen kan vi bara önska dig lycka till med din nya familjemedlem!